Illustration av man med skägg och kvinna

Kvinnor föredrar män med skägg, visar forskning

Det finns en föreställning om att det motsatta könet föredrar slätrakade grabbar. Nu visar det sig dock att detta kan vara en vanföreställning. En relativt ny studie visar nämligen att kvinnor föredrar män med skägg. Detta är förstås goda nyheter för alla oss skäggmän!

Forskare vid universitetet i Queensland har i en studie talat med inte mindre än 919 kvinnor. Kvinnorna var i åldrarna 18-70 år. Intervjupersonerna blev ombedda rangordna ett antal manliga ansikten utifrån deras potential som partner i ett kort- eller långsiktigt förhållande. Bilderna på de olika männen var 30 st till antalet och visade män med varierande förekomst av skäggväxt.

De ansiktsdrag som ofta anses vara maskulina ansågs av kvinnorna i regel vara mer attraktiva. Några exempel på sådana ansiktsdrag är en tydligt definierad käklinje, djupt sittande ögon och tjockare ögonbryn. Även förekomsten av ansiktsbehåring ses ofta som någonting maskulint och även detta ansågs vara mer attraktivt. Skäggprydda män ansågs vara mer tilltalande för de kvinnor i studien som mest av alla ville skaffa barn. Detta tyder alltså på an påstådd men ändå obevisad korrelation mellan ett typiskt manligt utseende och hög fertilitet.

Vad forskarna fann var också att kvinnor överlag ser skäggprydda män som mer fysiskt och socialt dominanta. Forskarna i studien fann även att skäggen inte bara hade en inverkan på kvinnorna utan även på männen. De män som odlade ett skägg kände sig mer maskulina och hade högre testosteronnivåer än övriga män. Skäggprydda män tycks även i högre utsträckning än andra ha lite gammaldags övertygelser om könsroller. Exakt vad detta beror på är dock inte klarlagt.

Kvinna som föredrar män med skägg

Inte alla kvinnor föredrar män med skägg

Även om många kvinnor föredrar män med skägg finns det såklart variationer på individnivå. Det som tilltalar en viss kvinna behöver inte nödvändigtvis vara tilltalande för en annan. I den ovan nämnda studien visade det sig också att de kvinnor som uppgav sig ha en särskilt påtaglig skräck för löss och loppor inte hade samma preferens för skäggiga män. Faktum är att denna skillnad var så betydande att den får anses vara signifikant.

Det är dock en vanföreställning att skägget skulle vara ohygieniskt. Men man måste såklart respektera att vi alla gillar och ogillar olika saker och ting. Det tycks helt enkelt vara så med skägg att man antingen älskar eller hatar dem. Om man ska tro den forskning som har gjorts på området så är det främst kvinnor med en stark känsla för moral som avskyr skägg. Vad detta säger om oss skäggprydda män och vilka kvinnor vi attraherar bör vi kanske inte gå in närmare på.

I studien såg man ingen tydlig skillnad mellan gifta kvinnors och singelkvinnors preferenser när det kommer till ansiktsbehåring. Forskarna tyckte sig dock se sambandet att singelkvinnor och gifta kvinnor som ville skaffa barn fann skäggprydda män mer attraktiva än kvinnor som inte hade en önskan om att skaffa barn. Kvinnor som var gifta med skäggiga män hade också en starkare preferens för skägg. Detta kan ha att göra med att dessa kvinnor har exponerats för ansiktsbehåring i högre grad. En annan förklaring är att män som lever med kvinnor som gillar skägg helt enkelt väljer att själva odla skägg.

Avslutande tankar

Exakt vad det beror på att vissa kvinnor föredrar män med skägg och andra inte får vi kanske aldrig veta. Men det är ändå intressant att ta del av forskning kring detta och att grotta lite i den. Till syvende och sist tvingas man dock konstatera att smaken är som baken – delad!

Liknande artiklar