Man med ohygieniskt skägg

Är skägget ohygieniskt?

På senare år har det i media florerat rubriker med blandade budskap. Vissa menar att mäns skägg är snuskiga medan andra hävdar att så inte är fallet. Så hur ligger det till – är skägget ohygieniskt?

Det verkar inte som att skägg är ohygieniska. Merparten av de bakterier som kan finnas i skägget är vanligt förekommande på människors hud. Det finns därför inte fog för att de skulle vara en grogrund för bakterier. Faktum är att ett skägg kan vara mer hygieniskt än att vara renrakad.

Vilka bevis finns det då för att skägg inte skulle vara ohygieniska? Läs vidare för att få ta del av relevant vetenskaplig evidens!

En myt att skägget är ohygieniskt

Det finns många fördomar om mäns ansiktsbehåring. En av dessa är att skägg skulle vara ohygieniska. Denna myt späs på av media som emellanåt rapporterar falska påståenden om att skägg skulle vara nedlusade av bajspartiklar och lika snuskiga som toaletter.

Därför tror många att det fullkomligen kryllar av bakterier i mäns skägg. Men som Vårdförbundets tidning Vårdfokus konstaterar är verkligheten en helt annan. Det är snarare så att rakade män bär på betydligt fler bakterier.

Det finns tyvärr ganska få studier som har gjorts på ämnet. Men i en studie som publicerades 2016 undersökte ett forskaglag huruvida vårdarbetares ansiktsbehåring var en grogrund för patogener. De jämförde mängden bakterier i ansiktet hos 408 manliga vårdarbetare med respektive utan skägg.

Vad forskarna fann var att färre av de skäggprydda personerna bar på vissa sorters stafylokocker jämfört med de rakade vårdarbetarna. Över lag var förekomsten av bakterier liknande mellan de bägge grupperna, men vissa bakteriearter var alltså mer förekommande hos gruppen med renrakade vårdarbetare.

Avslutande tankar

Nej, om skäggprydd man behöver du inte oroa dig för att ditt skägg skulle vara ohygieniskt! Att så skulle vara fallet är alltså inget annat än en myt. Det tycks snarare vara så att rakade män har en större andel bakterier i ansiktet än skäggmän. Så nästa gång någon hävdar att ditt skägg är en grogrund för bakterier kan du hänvisa till den studie som nämns i denna artikel!

About The Author