Äldre man med grått skägg

När blir skägget grått?

Vissa män oroar sig för att deras skägg med tiden ska gråna. Så när blir skägget grått?

Mäns skägg kan börja bli grå redan vid 23 års ålder, men för de flesta män sker detta i 30-årsåldern. Ibland blir skägget och året grått samtidigt, men ofta syns grå hårstrån först i ansiktet. Under ett årtionde eller två blir ditt skägg allt mer grått tills det slutligen är helt vitt.

Tidigare kopplade man ihop grått hår med äldre män och fruktade grånandet. Men idag anses grått skägghår och huvudhår snarare antyda visdom och värdighet. Läs vidare för att få mer information om detta fenomen!

Varför blir skägget grått före huvudhåret?

En vacker morgon kanske du tittar dig i spegeln och upptäcker ett eller ett par grå hårstrån. Vilken inverkan detta grånande har varierar mycket på individnivå. Det går dock inte att komma ifrån det faktum att grå hårstrån är en del av livet. Men varför blir skägget grått före huvudhåret?

Det har att göra med att mängden melanin i dina hårsäckar minskar. I takt med ökande ålder produceras mindre melanin i hårsäckarna. Det leder till att hårstråna blir antingen grå, vita eller silverfärgade. Skägghår växer snabbare än huvudhår och därför upptäcks grånandet ofta först i skägget och inte i huvudhåret.

Därför blir skägget grått

Vi har redan slagit fast att mäns hår grånar på grund av minskad produktion av melanin i hårsäckarna. Men det finns också vissa andra faktorer som kan påverka grånandet.

Dina genetiska förutsättningar

Likt mycket annat är grånandet av håret kopplat till din genetik. I dina gener fills alltså det tillstånd som får kroppen att med tiden producera mindre melanin. Det är detta tillstånd som ger din hy och ditt hår färg.

Detta drag är såldese ärftligt. Så du kan ta en titt på hur till exempel din fars samt din farfars och morfars skägg ser ut. Det bör ge dig en hyfsat bra bild av när du kan förvänta dig att ditt skägg blir grått. Om de grånade i en tidig ålder är sannolikheten stor att detsamma även kommer att hända dig.

Genetiken är för övrigt inte endast en viktig faktor för grånandet av hårstrån – den avgör även skäggets täthet och färg.

Stress

Det är inte bara generna som får hårstrån att gråna – även din stressnivå kan påverka när i tiden ditt skägg blir grått.

Stress orsakar förvisso inte grånande på ett direkt sätt. Men om du under en längre tid har en hög stressnivå riskerar du att drabbas av håravfall. Och när håret växer ut igen riskerar det att ha färre pigment än tidigare. Det kan i slutändan få ditt skägg att bli grått.

Rökning

Ytterligare en faktor för när skägget blir grått som du själv kan påverka är rökning. I flera studier har nämligen forskarna funnit ett tydligt samband mellan rökning och förtida åldrande i form av grånande före 30 års ålder.

I en studie från 2013 fann man ett möjligt samband mellan rökning och grått hår. Forskarna upptäckte då att rökare löper två och en halv gånger så hög risk att drabbas av förtida grånande av håret än icke-rökare.

Det är dessutom känt att rökning associeras med skallighet. Detta då de kemikalier som förekommer i cigarettrök kan bryta ner cellerna i håret och åsamka ditt hår skada.

Håret bleks inifrån och ut

En annan faktor som kan ha betydelsen för när ditt skägg blir grått är förekomsten av väteperoxid i dina hårceller. Detta ämne förekommer nämligen naturligt i håret men används även som ett rengöringsmedel. Det är därför inte särskilt förvånande att det riskerar att avlägsna pigment från ditt skägg.

Våra celler innehåller på naturlig väg små mängder väteperoxid. Ett enzym som kallas katalas har till uppgift att hålla mängden på rätt nivå och att bryta ner väteperoxid till syre och vatten.

Men i takt med att du blir äldre producerar din kropp allt mindre katalas. Detta får till följd att mängden väteperoxid byggs upp över tid. En konsekvens av detta är att kroppens framställande av melanin blockeras. Följden blir att skägghåret bleks av väteperoxiden och därmed blir grått.

Avslutande tankar

För att avsluta resonemanger kring när håret blir grått är alltså grånandet ofrånkomligt. Den enda skillnaden är att vissa män drabbas av det i 30-årsåldern medan det för andra kommer senare i livet, kanske inte förrän i 50-årsåldern.

Det är främst när produktionen av melanin minskar som grånandet inträffar. Skägget blir då grått och ofta även rakt och grovt. Detta är inget som du kan förhindra men du kan åtminstone förebyggande grånande av stress och rökning.

About The Author