Ansvarsfriskrivning

Målet med Skäggman.se är att tillhandahålla korrekt och kvalitativ information till dig som läsare. Detta är min strävan med alla artiklar som vi tillgängliggör här på sajten. Du bör dock vara medveten om att allt det innehåll som publiceras på denna webbplats:

  1. Endast publiceras i informationssyfte. Detta är fallet med såväl texter och bilder som annat innehåll.
  2. Inte bör betraktas som ett substitut från de tips eller råd som professionella barberare eller liknande ger dig.

Du ansvarar själv för att tillgodogöra dig produktinformation från respektive tillverkare av de produkter som rekommenderas här på sajten. Jag frånsäger oss allt ansvar om du väljer att införskaffa någon av produkterna eller på annat sätt följer mina råd.

Om du upptäcker någon typ av fel på webbplatsen får du gärna meddela mig detta. Detsamma får du gärna även göra om du skulle vara missnöjd med en produkt som rekommenderas här på sajten. Detta gör du enklast genom att skriva en kommentar på den sida där produktrekommendationen ges. Då har jag möjligheten att ta del av din feedback och erfarenhet. Med detta sagt kommer jag fortfarande inte ansvara för ditt köp eller produktval.

Upplysningar om ändringar på webbplatsen

Jag kan vid vilket tillfälle som helst komma att uppdatera den här sidan samt alla andra sidor på sajten. Detta gäller såväl policys som andra sidor på webbplatsen. Därmed är du själv skyldigt att regelbundet kontrollera alla sidor på denna sajt för att försäkra dig om att du godkänner de eventuella förändringar av policys som har gjorts.